ท่านที่ต้องการเป็น Member เพื่อรับข่าวสาร

 

Web Gain Soft Corporation, Partner in Thailand

 

MySQL Performance Tuning

 

หลักใหญ่ๆ ประกอบด้วย 2 ส่วน

  1. ที่ Performance ของ MySQL Database Server ที่จะส่งผลกระทบทั้งหมด Databases ที่อยู่ใน Instance นั้น เช่น แก้ config ของ Server เรื่อง Query Cache

  2. บริหารจัดการ Database Table เป็นตัวๆไป เช่นลง details เรื่อง indexing บน Table นั้นๆ

ข่าวสารถึงสมาชิก

 

14 - 15 March 2555, Tuning Performance เครื่อง Server MySQL Community Server @ Sun System Corporation Limited

 

22 - 23 March 2555, จัดการอบรมที่ IT Certification (Thailand) Co., Ltd. หัวข้อ "MySQL Database Server in General เพื่อก้าวสู่ Expert"

Copyright Reserved 2009 Web Gain Soft Corporation, MySQL Partner in Thailand

Operated by MBO Service Co., Ltd.