ท่านที่ต้องการเป็น Member เพื่อรับข่าวสาร

 

Web Gain Soft Corporation, Partner in Thailand

 

MySQL Standard Edition

 

MySQL Standard Edition enables you to deliver high-performance and scalable Online Transaction Processing (OLTP) applications. It provides the ease of use that has made MySQL famous along with industrial strength performance and reliability.

MySQL Standard Edition includes InnoDB, making it a fully integrated transaction-safe, ACID compliant database. In addition, MySQL Replication allows you to deliver high performance and scalable applications.

 

  • Lower TCO - MySQL enables you to minimize your database TCO.
  • Reliability, Performance & Ease of Use - MySQL is proven as the world's most popular open source database.
  • Database Development, Design and Administration - MySQL Workbench provides an integrated development, design and administration environment to make developers and DBAs more productive.

เมื่อคุณต้องการ additional capabilities ก็สามารถที่จะ upgrade to MySQL Enterprise Edition หรือ MySQL Cluster Carrier Grade Edition.

 

Resources เพิ่มเติม

ข่าวสารถึงสมาชิก

 

14 - 15 March 2555, Tuning Performance เครื่อง Server MySQL Community Server @ Sun System Corporation Limited

 

22 - 23 March 2555, จัดการอบรมที่ IT Certification (Thailand) Co., Ltd. หัวข้อ "MySQL Database Server in General เพื่อก้าวสู่ Expert"

Copyright Reserved 2009 Web Gain Soft Corporation, MySQL Partner in Thailand

Operated by MBO Service Co., Ltd.