ท่านที่ต้องการเป็น Member เพื่อรับข่าวสาร

 

Web Gain Soft Corporation, Partner in Thailand

 

MySQL Enterprise Edition

 

MySQL Enterprise Edition ช่วยส่งเสริมคุณเรื่อง high performance, scalable Online Transaction Processing (OLTP) database applications. Edition นี้ยังคงสามารถเชื่อมต่อกับ transaction-safe อย่างเต็มรูปแบบแถมยังรองรับ full commit, rollback, crash recovery และ row level locking capabilities. Database Partitioning ยังอนุญาติให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของ performance และ การบริหารจัดการของแต่ละ database environments

 

Picture 1. MySQL Enterprise Monitor

 

MySQL Enterprise Edition ประกอบด้วย:

 

MySQL Enterprise Backup

MySQL Enterprise Backup performs online "Hot" backups of your databases. It supports full, incremental and partial backups, Point-in-Time Recovery and backup compression.
ศึกษาเพิ่มเติม

 

MySQL Enterprise Monitor

The MySQL Enterprise Monitor continuously monitors your databases and alerts you to potential problems before they impact your system. It's like having a "Virtual DBA Assistant" at your side to recommend best practices to eliminate security vulnerabilities, improve replication, optimize performance and more. As a result, the productivity of your developers, DBAs and System Administrators is improved significantly.
ศึกษาเพิ่มเติม

 

MySQL Query Analyzer

The MySQL Query Analyzer helps you improve application performance by monitoring query performance and accurately pinpointing SQL code that is causing a slow down. Queries are presented in an aggregated view across all databases, so you can filter for specific query problems and analyze your most expensive code.
ศึกษาเพิ่มเติ

 

MySQL Workbench

MySQL Workbench is a unified visual tool for database architects, developers, and DBAs. It provides data modeling, SQL development, and comprehensive administration tools for server configuration, user administration, and much more. MySQL Workbench is available on Windows, Linux and Mac OS.
ศึกษาเพิ่มเติม

ข่าวสารถึงสมาชิก

 

14 - 15 March 2555, Tuning Performance เครื่อง Server MySQL Community Server @ Sun System Corporation Limited

 

22 - 23 March 2555, จัดการอบรมที่ IT Certification (Thailand) Co., Ltd. หัวข้อ "MySQL Database Server in General เพื่อก้าวสู่ Expert"

Copyright Reserved 2009 Web Gain Soft Corporation, MySQL Partner in Thailand

Operated by MBO Service Co., Ltd.