ท่านที่ต้องการเป็น Member เพื่อรับข่าวสาร

 

Web Gain Soft Corporation, Partner in Thailand

 

MySQL Editions

 

MySQL เป็น Open Source Database ที่ popular ที่สุดในโลก ไม่ว่าคุณจะเป็น web ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว, ใช้ technology ISV หรือเป็น enterprise ขนาดใหญ่. พร้อมทั้ง MySQL ยังสามารถเติบโตได้อย่างเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายซึ่งช่วย deliver high performance และ scalable database applications

 

MySQL Community Edition เป็น Version ที่เป็น freely downloadable.

สำหรับ ลูกค้า Commercial จะสามารถเลือก editions ต่างๆเพื่อที่จะตอบสนองการทำงานของลูกค้าแต่ละรายตามหลัก business หรือ technique requirements:

ISVs, OEMs and VARs สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ MySQL as an Embedded Database

ข่าวสารถึงสมาชิก

 

14 - 15 March 2555, Tuning Performance เครื่อง Server MySQL Community Server @ Sun System Corporation Limited

 

22 - 23 March 2555, จัดการอบรมที่ IT Certification (Thailand) Co., Ltd. หัวข้อ "MySQL Database Server in General เพื่อก้าวสู่ Expert"

Copyright Reserved 2009 Web Gain Soft Corporation, MySQL Partner in Thailand

Operated by MBO Service Co., Ltd.