ท่านที่ต้องการเป็น Member เพื่อรับข่าวสาร

 

Web Gain Soft Corporation, Partner in Thailand

 

How to be a MySQL Developer (การเขียน Program บน MySQL)

 

หัวข้อของเนื้อหาที่ครอบคลุม MySQL Developer มีดังนี้

 

1.        พื้นฐานการเขียน Program บน MySQL

a.       ตัวแปร

b.      พารามิเตอร์

c.       ตัวดำเนินการต่างๆ เช่น ตัวดำเนิการทางคณิตศาสตร์

 

2.       คำสั่งควบคุมการทำงานของ Program บน MySQL

a.       Block

b.      ประโยคคำสั่งควบคุมการทำงาน และเงื่อนไข

c.       ประโยคคำสั่งในการประมวลผลซ้ำ

 

3.       ตัวชี้ฐานข้อมูล หรือ Cursor

a.       การประกาศตัวแปรของ Cursor

b.      คำสั่งควบคุมการทำงานของ Cursor

c.       การควบคุมการทำงานของ Cursor ด้วยคำสั่งวนซ้ำ

d.      ตัวอย่าง Program

 

4.       จัดการข้อผิดพลาดของ Program ด้วย Handler

a.       การประกาศ Handler

b.      ชนิดของ Handler

c.       ส่วนอ้างอิงการทำงานของ Handler

d.      ส่วนการทำงานของ Handler

e.      ตัวอย่าง Program

 

5.       Transaction

a.       Storage Engine

b.      Transaction Statements

 

6.       Trigger

a.       How to create Trigger

b.      คำสั่ง New และ Old

 

7.       Function พื้นฐานของ MySQL

a.       ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ หรือตัวอักษร

b.      ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการจัดการทางคณิตศาตร์

c.       ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เป็น Time และ Date

 

8.       การสร้าง Function และการใช้งาน

a.       How to create Function

b.      คำสั่ง Return

c.       การใช้คำสั่ง SQL ภายใน Function

 

Download completed e-book

ข่าวสารถึงสมาชิก

 

14 - 15 March 2555, Tuning Performance เครื่อง Server MySQL Community Server @ Sun System Corporation Limited

 

22 - 23 March 2555, จัดการอบรมที่ IT Certification (Thailand) Co., Ltd. หัวข้อ "MySQL Database Server in General เพื่อก้าวสู่ Expert"

Copyright Reserved 2009 Web Gain Soft Corporation, MySQL Partner in Thailand

Operated by MBO Service Co., Ltd.