ท่านที่ต้องการเป็น Member เพื่อรับข่าวสาร

 

Web Gain Soft Corporation, Partner in Thailand

 

ชนิดของข้อมูลที่ MySQL สนับสนุน

 

ชนิดข้อมูลที่ MySQL สนับสนุนแบ่งเป็นสามประเภทหลักใหญ่ๆ

 • ชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลข

   

  1. BIT (มีใช้ได้กับ MyISAM, InnoDB, Memory)
  2. TINYINT
  3. SMALLINT
  4. MEDIUMINT
  5. INT
  6. BIGINT
 • ชนิดข้อมูลที่เกี่ยวกับวันที่และเวลา

   

  1. DATETIME
  2. DATE
  3. TIMESTAMP
  4. TIME
  5. YEAR
 • ชนิดข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวอักษร

   

  1. CHAR
  2. VARCHAR
  3. BINARY
  4. VARBINARY
  5. BLOB
  6. TEXT
  7. ENUM
  8. SET

ข่าวสารถึงสมาชิก

 

14 - 15 March 2555, Tuning Performance เครื่อง Server MySQL Community Server @ Sun System Corporation Limited

 

22 - 23 March 2555, จัดการอบรมที่ IT Certification (Thailand) Co., Ltd. หัวข้อ "MySQL Database Server in General เพื่อก้าวสู่ Expert"

Copyright Reserved 2009 Web Gain Soft Corporation, MySQL Partner in Thailand

Operated by MBO Service Co., Ltd.